Les signalisations routières

12 mai 2023

Ny signalisation routière dia fitambaran’ireo fanambarana mipetraka eny amin’ny lalana natao handrindra sy handamina ny fifamoivoizana. Misy karazany roa lehibe izy ireo dia ny "signalisation horizontale" sy ny "signalisation verticale". Ao amin'ny signalisation verticale dia ahitana ireo : agent de circulation, ny feu tricolore, ny panneau ary ny balise. Ny signalisation horizontale kosa dia ahitana ny marquage au sol